40 najważniejszych zmian w nowym KPC

Marek Koenner28 czerwca 2019Komentarze (0)

Właśnie wczoraj opowiadałem w podcaście z Rafałem Chmielewskim (którego możesz wysłuchać TUTAJ), że nie lubię opisywać projektowanych zmian.

Uważam, że:

– wystarczająco dużo mamy do czytania,

– analiza zmian obarczona jest teoretyzowaniem, bo nie wiemy, jak zadziała w praktyce,

– te zmiany mogą jeszcze ulec zmianie.

ALE tym razem nie mogę się już bronić przed pisaniem o zmianach, bo dotyczą one najważniejszego aktu prawnego związanego z treścią bloga, czyli Kodeksu postępowania cywilnego. No i Sejm uchwalił projekt i przesłał go do Senatu!

A oto lista 40 najważniejszych zmian w projekcie KPC:

 1. Wprowadzenie instytucji nadużycia prawa procesowego.
 2. Umożliwienie nagrywania rozpraw przez strony postępowania.
 3. Wprowadzenie właściwości miejscowej ze względów celowości w sprawach dotyczących nieruchomości.
 4. Sędzia nie naraża się na wyłączenie wypowiadając pogląd w sprawie przed ogłoszeniem wyroku.
 5. Wprowadzenie odsetek od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu.
 6. Wprowadzenie sankcji dla strony za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.
 7. Sankcja za błędną opłatę dokonaną przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika profesjonalnego od środka zaskarżenia.
 8. Możliwość wydania każdego postanowienia na posiedzeniu niejawnym.
 9. Możliwość pouczenia strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów.
 10. Obowiązek sądu uprzedzenia o innej podstawie prawnej rozstrzygnięcia niż wskazana w żądaniu lub we wniosku strony.
 11. Obowiązek wskazania podstawy prawnej w postanowieniu o zawieszeniu postępowania.
 12. Pobieranie wynagrodzenia przez mediatora bezpośrednio od stron – co do zasady.
 13. Obowiązek sformułowania w zawezwaniu do próby ugodowej propozycji ugodowych.
 14. Możliwość zwrotu pisma, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej.
 15. Możliwość oddalenia powództwa z powodu oczywistej bezzasadności powództwa.
 16. Generalna regulacja dotycząca zgłaszania zarzutu potrącenia.
 17. Cały nowy rozdział dotyczący organizacji postępowania.
 18. Skonkretyzowanie zasady rozpoznania sprawy na pierwszej rozprawie.
 19. Obowiązek ustosunkowania się przez stronę do faktów powoływanych przez stronę przeciwną, w tym do oznaczenia faktów, którym zaprzecza.
 20. Możliwość złożenia wyjaśnień przez stronę lub inną osobę na piśmie.
 21. Wprowadzenie sankcji za nadużycie prawa procesowego.
 22. Obowiązek wydania postanowienia o pominięciu dowodu.
 23. Postanowienie dowodowe może ograniczać się do powołania się na treść wniosku dowodowego.
 24. Możliwość złożenia zeznań przez świadka na piśmie.
 25. Możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego powołanego w innej sprawie.
 26. Koniec wysłuchiwania stron co do liczby biegłych i ich wyboru.
 27. Możliwość uzupełniania opinii biegłych na piśmie.
 28. Uzależnienie wynagrodzenia dla biegłego od tego, czy opinia jest jasna i pełna.
 29. Możliwość odstąpienia od odczytania sentencji i podania ustnych motywów rozstrzygnięcia.
 30. Obowiązek zwięzłości przy pisaniu uzasadnień wyroków.
 31. Możliwość ograniczenia zakresu uzasadnienia wyroku.
 32. Wprowadzenie możliwości wydania wyroku zaocznego w razie niezłożenia odpowiedzi na pozew.
 33. Możliwość rozpoznawania spraw w II instancji na posiedzeniach niejawnych.
 34. Wprowadzenie zasady rozpoznawania sprawy, w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, przez sąd w tym samym składzie.
 35. Wprowadzenie zażalenia poziomego również w I instancji.
 36. Wprowadzenie kategorii niedopuszczalnych zażaleń wnoszonych jedynie dla zwłoki.
 37. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.
 38. Wykreślenie wyciągu z ksiąg banku jako podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
 39. Fakultatywność opinii biegłych w postępowaniu uproszczonym.
 40. Zmiana w zakresie doręczania postanowień w postępowaniu nieprocesowym.

***

Jeżeli chcesz zapoznać się z całym projektem, którego uchwalanie tak nagle przyspieszyło, to znajdziesz go TUTAJ.

Ja już go przeanalizowałem dla Ciebie i przedstawiam niniejszym listę 40 najważniejszych, oczywiście w mojej ocenie, zmian wprowadzanych w tymże projekcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany, jak dokładnie brzmią te przepisy, to pobierz PDF-a, którego widzisz na boku strony (ewentualnie zajrzyj tutaj>>) – zależy mi na zebraniu maili od osób zainteresowanych, stąd prośba o jego podanie. Będę mógł przesłać Ci kolejne materiały, a w każdej chwili możesz zrezygnować z ich otrzymywania.

W tym opracowaniu znajdziesz również, oprócz zmienionych (i ujednoliconych) przepisów, moje krótkie komentarze. Może z niektórymi się zgodzisz. Jeśli nie, zapraszam do dyskusji.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/czynnosciprocesowe.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner z siedzibą w Gdyni.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@kancelaria-koenner.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: