Zmiany w procedurze

Całokształt materiału dowodowego Ostatnimi czasy wielokrotnie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym dowód z dokumentu jest więcej wart od dowodów osobowych, a w szczególności od dowodu z zeznań świadków. Dla pełnego obrazu prawie zawsze konieczne jest jednak przeprowadzenie poszczególnych dowodów, w tym przesłuchanie świadków i stron, nie zaś wyłącznie opieranie się na dowodach na piśmie. […]

Pouczenie o prawdopodobnym wyniku procesu Zapewne każdy ma już swój własny ranking zmian w k.p.c., z których jedne uznaje za rozsądne, inne za mniej przydatne, a jeszcze inne za absurdalne. W mojej ocenie najważniejszą zmianą, która zaważy na całym procesie, bądź może zaważyć, jeżeli tylko sąd będzie chciał skorzystać z danej mu możliwości, jest wprowadzenie […]

Prekluzja w nowym KPC

Marek Koenner21 lipca 20193 komentarze

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE   Odpowiedź na pozew Zacznijmy od tego, że złożenie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne, uchybienie zaś terminowi skutkuje jej zwrotem (art. 2051 k.p.c.). W sytuacji niezłożenia odpowiedzi na pozew lub jej zwrotu, sąd uzyskuje uprawnienie do wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym (art. 339 § 1 k.p.c.). To wielka pokusa dla sądu, żeby […]

Czas nie płynie, a biegnie. Na pewno, jeżeli chodzi o tempo nowelizowania KPC. Obecnie nowela czeka na podpis Prezydenta. I nie ulega wątpliwości, że zostanie podpisana, bo nie wywołuje ona żadnych większych kontrowersji. Ale już wiemy, jak poważne będą to zmiany. No i niby wprowadzono zasadę wejścia w życie przepisów 3 miesiące od ogłoszenia, ale […]

  Krótki wstęp Bardzo duże zmiany wprowadzane są w ekspresowym tempie. Jednak nie powinniśmy być tak mocno zaskoczeni. W końcu dyskusja w odniesieniu do tych akurat zmian prowadzona była przez całą, upływającą właśnie, VIII. kadencję Sejmu. Niemniej warto wiedzieć, które zmiany wprowadzone będą szybciej (tak, tak), a które później. No i warto poznać przepisy przejściowe, […]