Zaatakował koronawirus i rozprawy zostały zniesione.

Koronawirus – sąd w czasie pandemii

Ale czy sądy nie pracują? Absolutnie tak nie jest

Wręcz przeciwnie – w sądach teraz toczy się walka o „wyczyszczenie” referatów w tym zakresie, o który zawsze trudno zadbać w natłoku codziennej pracy, wobec konieczności przygotowywania się do rozpraw przez sędziów oraz protokołowania na salach przez sekretarzy.

Zatem teraz można sięgnąć do akt oznaczonych na półce w szafie: „do wglądu”, a może nawet uda się do półki: „oczekujące”.

Czytaj dalej >>>

Pisać to tyle co wybierać i przemilczać. W dzienniku, podobnie jak w wierszu, można sobie pozwolić na długą chwilę ciszy, na urwanie w pół słowa. Piszący jest zwolniony od wszystkich przejść, wprowadzeń, od całej tej tkanki łącznej, którą tak długo trzeba przygotowywać, wyrabiać jak ciasto. – Jean Guitton

Nie istnieje pełne przedstawienie rzeczywistości. Tylko wybór. – Pär Lagerkvist

Te dwa cytaty poprzedzają LAPIDARIUM III Ryszarda Kapuścińskiego.

Gdzie indziej ten sam Autor posłużył się refleksją, którą tak lubię przytaczać moim aplikantom, że:

Trzeba przeczytać 100 książek, żeby móc napisać jedną.

Czyż nie przypomina to nam wszystkim pracy prawnika?

Zwięzłe uzasadnienie wyroku

Zwięzłe uzasadnienie wyroku

Jako sędzia orzekający swego czasu w Gdańsku, nauczyłem się pisać wedle reguł szkoły gdańskiej i swego czasu przeżyłem wielki szok, gdy w me ręce wpadło uzasadnienie wyroku napisane przez sąd krakowski.

Dobrze wiemy, że podobnie, jak w psychologii, również w prawie mamy szkołę krakowską i całą resztę.

Czytaj dalej >>>

Całokształt materiału dowodowego

Ostatnimi czasy wielokrotnie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym dowód z dokumentu jest więcej wart od dowodów osobowych, a w szczególności od dowodu z zeznań świadków.

Dla pełnego obrazu prawie zawsze konieczne jest jednak przeprowadzenie poszczególnych dowodów, w tym przesłuchanie świadków i stron, nie zaś wyłącznie opieranie się na dowodach na piśmie.

O wyższości dowodu z zeznań świadka

Zgadzam się, że „jeżeli okaże się, że strony różnie rozumiały treść złożonego oświadczenia woli, to za prawnie wiążące – zgodnie z kombinowaną metodą wykładni – należy uznać znaczenie oświadczenia woli ustalone według wzorca obiektywnego. Oznacza to, że przy wykładni oświadczenia woli należy – poza kontekstem językowym – brać pod uwagę także okoliczności złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny. Obejmuje to nie tylko przebieg negocjacji, ale także zachowanie stron w trakcie realizacji stosunku prawnego oraz jego zakończeniu.” (tak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia z dnia 9 kwietnia 2019 r. (V ACa 41/18, LEX nr 2698115).

Oczywiście zgodnie z wykładnią językową to, jak strony rozumiały poszczególne postanowienia umowne w trakcie jej wykonywania, wynikać będzie nie z zeznań czy wyjaśnień, ale w dużym stopniu z dokumentów.

Czytaj dalej >>>

Pouczenie o prawdopodobnym wyniku procesu

Zapewne każdy ma już swój własny ranking zmian w k.p.c., z których jedne uznaje za rozsądne, inne za mniej przydatne, a jeszcze inne za absurdalne.

W mojej ocenie najważniejszą zmianą, która zaważy na całym procesie, bądź może zaważyć, jeżeli tylko sąd będzie chciał skorzystać z danej mu możliwości, jest wprowadzenie unormowania art. 156 (1) k.p.c., zgodnie z którym:

W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący może pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów.

Swoboda wypowiedzi sędziego

Na posiedzeniu, czyli zarówno na posiedzeniu, które nie jest rozprawą, jak i na rozprawie.

Niemniej ten moment nie może nastąpić wcześniej niż po zgłoszeniu twierdzeń i dowodów. Czyli właściwie po wymianie pierwszych pism procesowych, o jest pozwu i odpowiedzi na pozew. Na przykład na samym początku posiedzenia przygotowawczego. Albo na pierwszej rozprawie.

Czytaj dalej >>>

Widzicie to przejście nad wodospadem?

Właśnie na urlopie zastanawiałem się, że trzeba sporo pracować, żeby móc tam przejść.

I trzeba sporo odwagi.

Ogłoszono ustawę nowelizującą KPC

Zdjęcie z dzisiaj, tak świeże, jak informacja, że właśnie ogłoszono ustawę nowelizującą KPC.

Życzę odwagi w stosowaniu tej nowelizacji.

Czytaj dalej >>>