Ograniczenie odpowiedzialności

Informujemy, że treści umieszczone na stronie wyrażają nasze poglądy prawne, nie mogą jednak stanowić podstawy działań prawnych w konkretnych sprawach, gdyż każda taka sytuacja wymaga dokonania szczegółowej analizy prawnej.
Korzystanie z treści zawartych na tej stronie nie rodzi zobowiązania między Kancelarią i prawnikami z nią współpracującymi a Klientem.

Zastrzec należy w szczególności, że od chwili wpisu zmianie mógł ulec stan prawny, orzecznictwo, czy istotne stanowisko nauki prawa.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze umieszczone na niniejszej stronie.