Prekluzja w nowym KPC

Marek Koenner21 lipca 20194 komentarze

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE

Odpowiedź na pozew

Zacznijmy od tego, że złożenie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne, uchybienie zaś terminowi skutkuje jej zwrotem (art. 2051 k.p.c.).

W sytuacji niezłożenia odpowiedzi na pozew lub jej zwrotu, sąd uzyskuje uprawnienie do wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym (art. 339 § 1 k.p.c.).

Prekluzja

To wielka pokusa dla sądu, żeby zakreślić „numer” i w ten sposób zmniejszyć sobie referat.

Jak powyższe ma się do prekluzji? Tu musimy przejść do organizacji postępowania, czyli zupełnie nowego – przynajmniej w zamierzeniu ustawodawcy – sposobu działania sądu na wstępnym etapie procesu.

Czytaj dalej >>>

Czas nie płynie, a biegnie. Na pewno, jeżeli chodzi o tempo nowelizowania KPC.

Obecnie nowela czeka na podpis Prezydenta. I nie ulega wątpliwości, że zostanie podpisana, bo nie wywołuje ona żadnych większych kontrowersji.

Ale już wiemy, jak poważne będą to zmiany.

Vacatio legis pdf

No i niby wprowadzono zasadę wejścia w życie przepisów 3 miesiące od ogłoszenia, ale cały szereg wyjątków dotyczy wejścia w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia (!).

Dlatego postanowiłem ująć opracowanie przepisów przejściowych, które zawarłem w poprzednim wpisie na blogu, w formie PDF i udostępnić każdemu, kto wpisze się na listę.

Czytaj dalej >>>

Krótki wstęp

Bardzo duże zmiany wprowadzane są w ekspresowym tempie. Jednak nie powinniśmy być tak mocno zaskoczeni. W końcu dyskusja w odniesieniu do tych akurat zmian prowadzona była przez całą, upływającą właśnie, VIII. kadencję Sejmu.

Niemniej warto wiedzieć, które zmiany wprowadzone będą szybciej (tak, tak), a które później.

No i warto poznać przepisy przejściowe, czyli co z tymi procesami, które zostały wszczęte na gruncie wciąż obowiązującego k.p.c.

Vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia

I. Przepisy przejściowe

1. Sprawy wszczęte i niezakończone – reguły ogólne

a. Całe szczęście, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym (art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej k.p.c., dalej w skrócie: ust. nowel.)

Wydaje się to dość oczywiste, ale może z „ostrożności legislacyjnej” rzeczywiście warto było tak postanowić.

Czytaj dalej >>>

Aktualizacja listy i do tego bardzo dobra wiadomość.

Skreślono sankcję za błędną opłatę, czyli zmianę, o której pisałem w punkcie 7. listy!

Listę znajdziesz TUTAJ.

Krótka aktualizacja zmian do kpc

Aż nie wiem, co powiedzieć. Brawo 🙂

Pozostałe zmiany przeprowadzone w Senacie mają charakter korekty.

Czytaj dalej >>>

Właśnie wczoraj opowiadałem w podcaście z Rafałem Chmielewskim (którego możesz wysłuchać TUTAJ), że nie lubię opisywać projektowanych zmian.

Uważam, że:

– wystarczająco dużo mamy do czytania,

– analiza zmian obarczona jest teoretyzowaniem, bo nie wiemy, jak zadziała w praktyce,

– te zmiany mogą jeszcze ulec zmianie.

40 najważniejszych zmian w nowym KPC

ALE tym razem nie mogę się już bronić przed pisaniem o zmianach, bo dotyczą one najważniejszego aktu prawnego związanego z treścią bloga, czyli Kodeksu postępowania cywilnego.

No i Sejm uchwalił projekt i przesłał go do Senatu!

A oto lista 40 najważniejszych zmian w projekcie KPC:

Czytaj dalej >>>